Lassinanttis Maskin AB

Pronar

Lassinanttis Maskin AB i Gällivare är generalagent för Pronar traktorer och redskap.

Pronar traktorerna har ett mycket brett användningsområde och kan, med det omfattande redskapsprogrammet, lätt anpassas till kundens specifika behov.

Vi har en lokal avdelning för produktutveckling och produktion i Gällivare, som kontinuerligt arbetar med att ytterligare förbättra våra produkter.

Vår verksamhet är uppbyggd i ett nätverk av återförsäljare över hela Sverige,
vilket ger våra kunder en hög tillgänglighet och en hög servicenivå.

Som totalleverantör av traktorer och redskap samarbetar vi med andra
tillverkare – allt för att kunna ge våra kunder det de efterfrågar.

Till våra kunniga återförsäljare söker sig bl.a. kunder från kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag, lantbruk, frukt och grönsaksodlare, golfbanor m.fl.
Vår ambition är att…… fortsatt utveckla och producera innovativa redskap/tillbehör

… erbjuda kostnadseffektiva lösningar – utan att för den skull göra avkall på kvalitén

… tillhandahålla en högre servicenivå än våra konkurrenter
Kontaktperson
Andreas Lassinantti
Telefonnummer
0970-169 85
Faxnummer
0970-169 85
Adress
Curteliusvägen 22
982 39 Gällivare
E-post E-postWebbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
Entreprenor.net