Jensen Protect AB

Jensen gruppens omsättning år 2005 hamnade på ca. 75 miljoner. Företagets ekonomiska utveckling har åter igen varit stabilt stigande under första halvåret 2006. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden.

Lanseringen av det Internetbaserade JP HyrOnline -systemet i april 2005 har inneburit goda och lönsamma synergieffekter. Vi utökar vår servicegrad gentemot ombudsnätet och i förlängningen gentemot våra kunder tack vare ett modernt system som arbetar i realtid med vårt affärssystem.

Arbetet med att utvidga ombudsnätet fortskrider med bra fart. I år kommer vi att hyra ut mer presenningar än någonsin och produktionen går på högtryck för att vi skall kunna hålla jämna steg med efterfrågan.

Medveten satsning på profileringen under hösten kommer ytterligare att stärka Jensen Protects image som ett modernt tänkande företag som hämtar sin livskraft och kunskap från tre århundraden.

Med dessa åtgärder förstärker Jensen Protect sin placering som den ledande aktören på marknaden för väderskydd och vi skäms inte för att utge oss för att vara Skandinaviens Väderskyddsspecialist!
Telefonnummer
040-689 21 00
Faxnummer
040 - 689 21 10
Adress
Borrgatan 27
211 24 Malmö
E-post E-post
Webbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
företaget finns representerat under: Kapell, Lagerhallar, Maskinhallar, Presenningar, Vindskydd, Väderskydd.
Entreprenor.net