Sepab Fordonsprodukter AB

AlcoBlock

I nära samarbete med fordonsindustrin,
importörer och ägare av bilparker har vi
utvecklat en rad unika produkter för
säkerhet, effektivitet och komfort.
Det finns många företag som marknadsför fordonsprodukter av olika och allehanda slag. Vad är det då som skiljer oss från andra?

Ända sedan starten för mer än tjugo år sedan har vår bärande idé varit att utveckla våra produkter i nära samarbete med våra kunder. Därför är alla de problemlösningar som vi erbjuder ett direkt resultat av uttalade önskemål och behov som vi mött från fordonsmarknaden. Hos fordonstillverkare, generalagenter, importörer, påbyggare, ägare av fordonsflottor och enskilda yrkesförare.

Utifrån den fråga eller det problem som kunder framfört har vi byggt upp egen kunskap och kompetens för att alltid skapa en produkt där kravet är att nytta, tillförlitlighet och hög teknisk nivå ska gå hand i hand med enkel, snabb och säker installation.

Att Sepabs konstruktioner idag ingår i många fordonstillverkares originalprodukter tar vi som ett bevis för att vi varit och fortfarande är på den rätta vägen.

Telefonnummer
08-626 95 00
Faxnummer
08-626 97 00
Adress
Bergkällavägen 31 B
192 79 Sollentuna
E-post E-post
Webbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
företaget finns representerat under: Alkolås-Alkotestare, GPS, Navigering / Positionering, Trafiksäkerhet.
Entreprenor.net