Uppköpare

Aneby Hus AB

Mer info
Tel: 0380-470 00
Eget sågverk

Broberg Skogs AB

Mer info
Tel: 0564-30083

Fiskarheden Trävaru AB

Mer info
Tel: 0280-59 30 00
Inköp av skogsråvara

Holmen Skog AB

Mer info
Tel: 0660-754 00

Martinsons Trä AB

Mer info
Tel: 0914-207 00

SCA

Mer info
Tel: 08-788 51 00

Stora Enso Skog

Mer info
Tel: 023-78 00 00

Södra Skogsägarna

Mer info
Tel: 0470-890 00

AssiDomän Skog & Trä AB

Tel: 08-655 90 00

Korsnäs

Tel: 026-15 10 00

Mellanskog

Tel: 018-17 09 00

Moelven Skog AB

Tel: 0534-622 50

Norra Skogsägarna Ek.för.

Tel: 090-15 67 00

Norrskog Skogsägarna

Tel: 0612-71 87 00

Norske Skog AB

Tel: 0647-107 90

Primaskog

Tel: 063-57 75 30

Rundvirke Skog AB

Tel: 0270-627 00

Rödins Trävaru AB

Tel: 0687-58 10 40

Rörvik Timber AB

Tel: 036-580 11 40

Scaninge Timber AB

Tel: 0612-880 00

Siljan Skog AB

Tel: 0250-390 00

Sveaskog Virke Norr

Tel: 0911-126 60

Sveaskog Virke Syd

Tel: 08-655 90 00

Sydved AB

Tel: 036-30 17 50

Ture Johansson Trävaru AB

Tel: 0370-69 01 40

Ulf Svensson Skog AB

Tel: 0250-59 33 77
Även förvaltare

Vadsbo Skog AB

Tel: 051182200
Skogsbolag

Vida AB

Tel: 0472-439 00

Viking Timber

Tel: 0454-371 00

Weda Skog AB

Tel: 054-57 91 50
Medverka
  Annonser
Webbutik för effektiv e-handel
Entreprenor.net