Scanvaegt AB

Scanvaegt

Scanvaegt-leverantör av vågar och vägningsutrusning till industrin
Scanvaegt erbjuder industrin ett brett produktprogram av vågar och vägningutrustning för hantering, sortering och etikettering, samt där tillhörande IT- och datainsamlingssystem.
Kontaktperson
Elisbeth Moberg
Telefonnummer
031-709 07 07
Faxnummer
031-709 05 07
Adress
Box 9059
400 92 Göteborg
E-post E-postWebbplats Webbplats
Entreprenor.net