EP Maskiner AB

EP Maskiner AB är ett företag inom bioenergi och miljöteknik.

EP Maskiner är totalleverantör av maskiner och utrustningar för användning inom biobränsle, återvinning, avfallshantering och kompostering. Vi är partner och generalagent för flera ledande europeiska tillverkare.

EP Maskiner erbjuder den svenska marknader ett brett sortiment av mobila och stationära flishuggar, fliskrossar, traktordrivna flistuggar, träkrossar, avfallskrossar, långsamtgående krossar, trumsiktar, sorteringsverk och kompostvändare.
Kontaktperson
Ebbe Pirhadi
Telefonnummer
0171-41 31 85
Faxnummer
0171-41 31 86
Adress
Jung 5
745 95 Enköping
E-post E-postWebbplats Webbplats
Entreprenor.net