WärmeProdukter i Klippan AB

ACV

PRESENTATION AV FÖRETAGET
Företaget startades 1995 av Ingvar Åkesson, som varit verksam inom branschen sedan 1968. Hos oss finner ni:
pannor för olje- & gaseldning
kondenserande gaspannor s.k. väggpannor
pannor för bioeldning - pellets, spannmål etc.
varmvattenberedare/multiernergitankar - legionellasäkra & rostfria
rökgaskylare som omvandlar skorstensförlusterna till nyttig energi för värme och tappvarmvatten
el-pannor
Försäljning sker till VVS-installations- & grossistföretag.
Kontaktperson
Ingvar Åkesson
Telefonnummer
0435-184 10
Faxnummer
0435-184 02
Adress
Templaregatan 7
264 35 Klippan
E-post E-postWebbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
Entreprenor.net