Plastmo / Aco-Nordic AB

Plastmo Aco

Sveriges mest heltäckande leverantör av takavvattning, altantak,takkupoler och brandventilatorer,linjeavvatning , olje och fettavskiljare
Kontaktperson
Per Jüinke
Telefonnummer
031-338 97 00
Faxnummer
031-338 97 29
Adress
Vinkelgatan 7
211 24 Malmö
E-post E-postWebbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
företaget finns representerat under: Marksten, Takrännor & Stuprör.
Entreprenor.net