Nordlander Bygg AB

Nordlander Bygg AB är dotterföretag till ingenjörsbyrån och sysslar med ny- , om- och tillbyggnader av industri, lantbruk och bostäder. Vidare montering av betongelement, byggnadsstommar och stomkomponenter. Antalet årsanställda varierar mellan 2 - 6 personer.
Nordlander Bygg sköter även förvaltning av företagets fastigheter.
Kontaktperson
Kåre Nordlander
Telefonnummer
060-66 45 85
Faxnummer
060-66 45 86
Adress
Plutonsvägen 5
852 38 Sundsvall
E-post E-postWebbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
företaget finns representerat under: Byggstommar, Lagerhallar, Maskinhallar, Stallbyggnader.
Entreprenor.net