Lindborg & Söner AB

System i limträ

AB Lindborg & Söner är ett renodlat familjeföretag beläget i Örsundsbro, mellan Uppsala och Enköping, mitt i Uppland.

Vi är en husleverantör som kundanpassat bygger allt ifrån villor till ridhus, industrier och skolor.
Att bygga med stil, kvalité och miljötänkande är en självklarhet för oss.

AB Lindborg & Söner jobbar framförallt med limträkonstruktioner och prefabricerade vägg och takelement.

Företaget jobbar med rationella systemlösningar utan att ge avkall på form och kvalité.

Företaget ägs och drivs av Per Lindborg som är byggmästare i tredje generationen.
Han har varit med och drivit företaget efter att pappa Erik Lindborg gick i pension 1971.

1982 etablerade sig AB Lindborg & Söner i Örsundsbro på Torslundavägen 6 där huvudkontoret idag ligger i anslutning till produktionsenheter för tillverkning av hus samt betongprodukter. Där finns också lagerbyggnader för virke och övrigt byggmaterial som vi använder i vår produktion.
Kontaktperson
Anton Lindborg
Telefonnummer
0171-46 07 10
Adress
Torslundavägen 6
749 60 Örsundsbro
E-post E-post
Webbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
företaget finns representerat under: Byggstommar, Maskinhallar, Villor.
Entreprenor.net