ViaCon AB

Välkommen till ViaCon

Sedan starten årsskiftet 86/87, har ViaCon AB utvecklats till en komplett leverantör med ett mycket starkt produktsortiment inom väg och anläggning.

Kundens behov – vår utmaning

En mycket hög kompetens och servicenivå i kombination med produkter av hög kvalitet gör oss till en stark samarbetspartner för våra kunder. Detta gäller såväl teknisk rådgivning och produktleveranser som entreprenadåtagande. Vår lyhördhet för kundernas behov och vårt intresse av att utveckla och förbättra kvaliteten på våra produkter uppskattas både av kunder och myndigheter. Produkt- och kvalitetsutvecklingen har lett till att vi i många fall har blivit normgivande inom de produktgrupper vi tillverkar och marknadsför.
Våra produkter tillverkas med kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001.

ViaCon finns representerat med försäljningskontor och lager på 7 olika orter i Sverige.
Inom ViaCon-gruppen är avståndet kort mellan kunden och företagsledningen och den dagliga kontakten med marknaden borgar för en fortsatt positiv utveckling av ViaCon-gruppen.
Telefonnummer
0771-64 00 40
Faxnummer
0510- 245 55
Adress
Karlstorpsvägen 7
531 57 Lidköping
E-post E-post
Webbplats Webbplats
Vi garanterar inte att angiven position överenstämmer exakt med verkligheten.
Entreprenor.net