Bia Härdplast AB

Avloppslösningar, Avloppscisterner, Pumpbrunnar, Slamavskiljare, Slammavskiljare, Avvattningssystem i rostfritt

Bia Härdplast AB är ett företag som tillverkar och säljer glasfiberarmerade cisterner och har gjort det i över 50 år.
Vi är lokaliserade strax utanför Köping i centrala Mälardalen. Där förfogar vi
över våra egna moderna och produktionsanpassade lokaler, ca. 4000 m2.
Vi styr själva vår produktion och säljer våra produkter, därför kan vi
alltid leverera i rätt tid till rätt pris.
Dessutom har vi under åren utvecklat ett eget återvinningssystem, där vi tar
hand om gamla cisterner och spill, mal ner det i vår kvarnanläggning och
återanvänder det i produktionen. Detta minskar produktionskostnaderna
väsentligt och ökar miljöhänsynstagandet drastiskt. Systemet går under
benämningen Orrtorp Granit
Cisternerna tillverkas efter vissa standard storlekar och typer och i förekommande fall med typgodkännande och flödestest.Vi har även möjlighet
att skräddarsy cisterner efter önskemål.
Bland kunderna märks många större svenska industriförtag och grossister.
Till sist vill vi tacka alla Er som använder oss som sin leverantör och, precis som tidigare kommer bia Härdplast AB att satsa på hög kvalité, snabba leveranser,
mycket bra priser och ett miljövänligt tillverkningssätt.
Välkommen till bia!!
Kontaktperson
Peter Björklund
Telefonnummer
0221-211 30
Faxnummer
0221-125 09
Adress
Orrtorp
731 98 Köping
E-post E-postWebbplats Webbplats
företaget finns representerat under: Avloppssystem, Cisterner, Fettavskiljare, Oljeavskiljare.
Entreprenor.net