logo

Välkommen till Owes Åkeri´s webbplats !

Owes åkeri AB bedriver sedan 1977 åkeri verksamhet med Delsbo som stationeringsort.Verksamhetens huvudinriktning är transport av rundvirke, åt HOLMEN SKOG AB, Region Iggesund och Persson Invest Skog AB.

Verksamheten omfattar 4 fordon (lastbilar och släpvagnar) och sju personer är anställda.

Owes åkeri skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster.

Vi har utvecklat och fastställt ett miljöprogram för företaget.

OWES ÅKERI AB
Hammarsvall 1126, 820 60 Delsbo

Tel: 0653-16100       Mobil: 070-5608509
Fax: 0653-10230


( sidorna är optimerade för Msie/Netscape 4.0 el högre samt High color och 800*600 )